Kaynağınızdan Daha İyi Randıman Almak için Pazarlama

Yazarlar

  • Zuzana Helinsky

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2006.402

Anahtar Kelimeler:

Kütüphaneler-pazarlama, İçsel pazarlama, Dışsal pazarlama, Boston Matriks, SWOT analizi, Pazarlama araçları

Özet

Bu makalede, kütüphanelerde pazarlama anlayışı ele alınarak, pazarlamanın niçin gerekli olduğu ve çevremizi saran gelişme ve rekabetle nasıl baş edebileceğimiz anlatılmaktadır. Çalışma pazarlama düşüncesinin günlük kütüphane işlerinide kapsaması gerekliliğini tartışmakta ve pazarlamanın içerden ve dışardan olan türleri arasındaki farklılıklarını göstermektedir. Ayrıca kütüphaneler için özellikle uygun pazarlama araçlarının kullanılması çalışmada vurgulanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2006-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Helinsky, Z. (2006). Kaynağınızdan Daha İyi Randıman Almak için Pazarlama. Bilgi Dünyası, 7(1), 89-103. https://doi.org/10.15612/BD.2006.402

Sayı

Bölüm

Görüşler