Sayısal İmza ve Elektronik Belge Yönetimi

Yazarlar

  • Kemal Ermiş TED Ankara Koleji Kütüphanesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2006.407

Anahtar Kelimeler:

Elektronik imza, Sayısal imza, Onay kurumu, Belge yönetimi, Elektronik belge yönetimi

Özet

Günümüzde bilgi teknolojileri çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu gelişmeye paralel olarak iletişim teknolojileri de daha etkin, hızlı ve yaygın bir hale gelmektedir. Bugüne kadar iş hayatında, iletişimde, günlük hayatta vb. bir çok alanda kullanılan klasik iletişim yöntemleri elektronik ortamda da kullanılmaya başlamıştır. Çalışmada, elektronik ortamda kurulan iletişimde, güvenliği sağlamada kullanılan sayısal (dijital) imza incelenmiş ve bu tür teknolojik gelişmelerin belge yönetimine etkisi ele alınmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2006-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Ermiş, K. (2006). Sayısal İmza ve Elektronik Belge Yönetimi. Bilgi Dünyası, 7(1), 121-146. https://doi.org/10.15612/BD.2006.407

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri