Elektronik Bilgi Kaynakları ve Bibliyografik Atıflar

Yazarlar

  • Selenay Aytaç Işık Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2000.425

Anahtar Kelimeler:

Bibliyografik atıflar, Elektronik bilgi kaynaklarına yapılan atıflar

Özet

Kısa bir süre öncesine kadar yararlanılabilecek bilgi kaynakları basılı materyallerle (kitap, dergi, rapor, vb. gibi) sınırlıydı; ancak bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle kaynak çeşidinde de hızlı bir artış yaşandı. CD-ROM, elektronik kitap, elektronik dergi ve Web sitesi gibi elektronik bilgi kaynakları sadece günlük yaşamımızda değil akademik araştırmalarda da kullanılmaya başlandı. Araştırma raporlarında elektronik ortamda bulunan kaynaklara nasıl atıf yapılacağı konusunda farklı görüşler öne sürülmeye başlandı ve farklı atıf stilleri (APA, MLA, vd.) geliştirildi. Bu çalışmada elektronik ortamda bulunan elektronik kitap, elektronik dergi, web sayfası vb. gibi yayınlara nasıl atıf yapılacağı Amerikan Psikoloji Demeği'nin (APA) yayın kurallarından uyarlanarak örneklerle açıklanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2000-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Aytaç, S. (2000). Elektronik Bilgi Kaynakları ve Bibliyografik Atıflar. Bilgi Dünyası, 1(2), 342-353. https://doi.org/10.15612/BD.2000.425

Sayı

Bölüm

Görüşler