Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin Kütüphanelerle Bütünleştirilmesi

Yazarlar

  • Ayşen Küyük Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkez Kütüphanesi
  • Aslan Kaplan Hacettepe Üniversitesi
  • Ali Yılmaz Hacettepe Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2005.444

Anahtar Kelimeler:

Elektronik sağlık kayıtları, Elektronik kütüphaneler, Tıp kütüphaneleri, Tıp bilgi merkezleri

Özet

Sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri olan bilginin miktarındaki ve çeşitliliğindeki artış, kullanıcıların başa çıkamayacağı boyutlara ulaşmıştır. Artan bilgi miktarı karşısında değişen kullanıcı gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla, "elektronik sağlık kayıt sistemleri" geliştirilmeye başlanmıştır. Elektronik kütüphanelerle bütünleşen "elektronik sağlık kayıt sistemleri" hasta bilgilerinin yanısıra, sağlık çalışanlarının tanı ve tedavi için gereksinim duydukları tıbbi literatüre de ulaşabilmelerine olanak sağlamaktadır. Hasta bilgilerini, aynı sistem üzerinden erişilen bilgi kaynakları ile karşılaştırıp değerlendirmek sağlık çalışanlarına zaman kazandırmakta ve hastanın tedavisinde hızlı ve doğru karar almalarına yardımcı olmaktadır. "Elektronik sağlık kayıt sistemleri" kütüphanelere ve kütüphanecilere bağlı bulundukları sağlık kurumu içerisinde daha aktif roller yüklemektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2005-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Küyük, A., Kaplan, A., & Yılmaz, A. (2005). Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin Kütüphanelerle Bütünleştirilmesi. Bilgi Dünyası, 6(1), 3-14. https://doi.org/10.15612/BD.2005.444

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler