Bilgi Merkezleri için Veri Tabanı Seçim Kriterleri ve Kullanıcı Eğitimi

Yazarlar

  • İlhan Akçal Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
  • Serkan Kaya Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2005.448

Anahtar Kelimeler:

Elektronik kaynaklar, Veri tabanı, Derme gelişimi

Özet

Makalede, elektronik kaynakların kütüphane koleksiyonlarında yer alma nedenleri ve bu kaynakların seçiminde uygulanması gereken ölçütler tartışılmaktadır. Ayrıca, basılı yayınlar için koleksiyon geliştirmede var olan kriterlerin yanısıra, elektronik kaynaklara özgü birçok faktör de ele alınmaktadır. Elektronik kaynakların seçilmesi ve hizmete sunulmasında ortaya çıkan en önemli sorun olan kullanıcı eğitimi konusunda da, örnek bir çözüm önerisi sunulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2005-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Akçal, İlhan, & Kaya, S. (2005). Bilgi Merkezleri için Veri Tabanı Seçim Kriterleri ve Kullanıcı Eğitimi. Bilgi Dünyası, 6(1), 78-88. https://doi.org/10.15612/BD.2005.448

Sayı

Bölüm

Görüşler