Haber Yayın Kararları Bağlamında Sezgisel veya Analitik Bilgi İşleme Modları

Yazarlar

  • Alperen Mehmet Aydın Leeds Üniversitesi İşletme Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2017.627

Anahtar Kelimeler:

Sezgisel ve analitik karar verme, bilgi davranışları, Kültürel ve Tarihsel Aktivite Teorisi, haber yapımı

Özet

Bu araştırma haber editörlerinin karar verme davranışlarını konu almaktadır. Sosyal sahalarda şartlar insan davranışını etkiler. Buna bağlı olarak editörlerin haber yapım ve yayın kararları da şartlara bağlı olarak değişir. Bu araştırmanın amacı haber editörlerinin sezgisel ve analitik karar verme davranışlarının açığa çıkarılmasıdır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak onyedi gazeteci ile yüzyüze görüşme yapılmıştır. Bu araştırmada Kültürel ve Tarihsel Aktivite Teorisi modeli, kuramsal çerçeve ve analiz yöntemi olarak kullanılmıştır. Bulgular editörlerin kararları için – şartları göz önüne alarak yerine göre – sezgisel ve analitik yöntemleri kullandıklarını ortaya çıkarmıştır. Değişen şartlar, editörlerin haber yayın kararları verme davranışlarını büyük oranda etkilemektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2017-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

Aydın, A. M. (2017). Haber Yayın Kararları Bağlamında Sezgisel veya Analitik Bilgi İşleme Modları. Bilgi Dünyası, 18(2), 169-193. https://doi.org/10.15612/BD.2017.627

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler