Elektronik Kaynakların Bibliyografik Denetimi ve Metadata

Yazarlar

  • Elif Aytek Kaynak TÜBİTAK ULAKBiM

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2001.471

Anahtar Kelimeler:

Elektronik kaynaklar, Bibliyografik denetim, Arama motorları, Metadata, Dublin Core, Birlikte işlerlik

Özet

İnternet'teki elektronik kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak hızlı artışı dıjital çağda bilgi erişim sorunlarının artmasına neden olmuştur. Mevcut küresel arama motorları Web'i "spider" ve "crawler" olarak adlandrrılan programlar aracılığı ile tam metin, başlık ve benzerlerinde geçen kelimeleri kullanarak otomatik olarak indekslemektedir. Web dizinleri olarak adlandırılan diğer arama mekanizmaları ise insana dayalı sistemlerdir ve konuları ilgili başlıklar altında hiyerarşik olarak listelemektedir. Ancak, her iki sistem de İnternet'te etkin bilgi erişim için yetersiz kalmaktadır. Elektronik kaynakların doğası ve çeşitliliği, İnternet'te bibliyografik denetime olan ihtiyacın altını çizmektedir. Bu çalışmanın amacı; elektronik kaynakların bibliyografik denetimi ve metadata konuları için genel bir bakış açısı sağlamaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2001-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Aytek Kaynak, E. (2001). Elektronik Kaynakların Bibliyografik Denetimi ve Metadata. Bilgi Dünyası, 2(2), 188-205. https://doi.org/10.15612/BD.2001.471

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler