Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı (WTDC-02)

Yazarlar

  • Fatih Mehmet Yurdal Telekomünikasyon Kurumu

Anahtar Kelimeler:

Dünya Telekomünikasyon Konferansı, İstanbul Bildirgesi, Sayısal uçurum

Özet

İstanbul'da yapılan Dünya Telekomünikasyon Konferansında, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin telekomünikasyonuna yönelik 2003-2007 dönemine ait bir eylem planı hazırlanmış ve bu bağlamda ilgili İstanbul Bildirgesi yayınlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2001-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yurdal, F. M. (2001). Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı (WTDC-02). Bilgi Dünyası, 2(2), 267-273. Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/478

Sayı

Bölüm

Mesleki Toplantılar

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri