Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarında Ebeveynlerin Duyarlılığı

Yazarlar

  • Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2004.483

Anahtar Kelimeler:

Öğrenciler, Okuma alışkanlığı, Kütüphane kullanma alışkanlığı, Ebeveyn duyarlılığı

Özet

Bu çalışmada, Ankara’daki 8 merkez ilçede okuyan ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuma ve kütüphane kullanma alıflkanlıklarında ebeveynlerinin duyarlılıkları araştırılmıştır. 344 öğrenciye uygulanan anket ile elde edilen araştırma sonuçlarına göre, ebeveynlerin bu konuda yeterince duyarlı davranmadıkları, bunun da çocuklarının okuma ve kütüphane alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2004-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarında Ebeveynlerin Duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136. https://doi.org/10.15612/BD.2004.483

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler