Bilgi Bilim ve Araştırma Yöntemleri

Yazarlar

  • Tom Wilson Emeritus in Information Management

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2004.488

Anahtar Kelimeler:

Bilgi bilim, Araştırma yöntemleri

Özet

Bilgi, bilgibilimin başlıbaşına bir bilim dal› olarak tanımına ilişkin sorunlarda ve bu kavramın açıkladığı bilgi alanı bütününün alt bölümlenmesine ilişkin olarak getirdiği açıklamalarda, değişik birleştirici düzeylere göre farklı içeriklere sahiptir. Dolayısıyla bu makale, bilginin, bir sosyal olgu olarak incelenmesinde sosyal bilim yöntemlerinin nasıl uygulamalar gereksindireceğini belirterek, sosyal bilim araştırma yöntemleri için yeni bir taksonomi ortaya koymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2004-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Wilson, T. (2004). Bilgi Bilim ve Araştırma Yöntemleri. Bilgi Dünyası, 5(2), 212-222. https://doi.org/10.15612/BD.2004.488

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri