Bilgi Ekonomisi ve/veya Yeni Ekonomi’nin Reddettikleri

Yazarlar

  • Oya Gürdal Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2004.498

Anahtar Kelimeler:

Bilgi ekonomisi, Bilgi yönetimi, Enformasyon yönetimi

Özet

Günümüzde yaşanan tekno-ekonomik dönüşüm, bugüne kadar potansiyel olarak varlığını bildiğimiz, gerekliliğine inandığımız ama yeterince kavrayamadığımız için kullanamadığımız bir değeri, “yeni” olarak tanımlamamıza yol açtı; bugünkü anlayış ve kavrayış düzeyindeki bu yeni değer, bilgi ve/veya enformasyon’dur. Bilgi ve/veya enformasyon ile onun çıktısı olan teknoloji, bugün günlük yaşamdaki ve bütün iş alanlarındaki süreçleri değiştirmiştir. Ekonomiyi yeni kılan, bilgi ve/veya enformasyonu anlama ve kavrayışımızdaki değişimdir. Bu makalede “bilgi ekonomisi/yeni ekonomi olgusunun reddettiklerini tartışma konusu yapma gereği, yaşadığımız tekno-ekonomik dönüşüm anının bugünkü resmini çekme, dönüşümün boyutunu sezgileme, dönüşümün ürünü olan bilgi ekonomisi olgusunun yaşanan anda istediği esasları, kuralları ve kaynakları tespit etme yoluyla olgunun sunduğu fırsat ve tehditleri değerlendirme isteğinden kaynaklandı. Bu bağlamda çalışma, olgunun yaşama kanalize edilmesi sürecine ilişkin doğru ve yanlış seçenekler üzerinde düşünsel çabaya bir çağrı niteliğindedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2004-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Gürdal, O. (2004). Bilgi Ekonomisi ve/veya Yeni Ekonomi’nin Reddettikleri. Bilgi Dünyası, 5(1), 48-73. https://doi.org/10.15612/BD.2004.498

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler