Elektronik Danışma Hizmetleri

Yazarlar

  • Nazan Uçak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2003.502

Anahtar Kelimeler:

Elektronik danışma hizmetleri

Özet

Bu makale genel olarak elektronik danışma hizmetleri ile ilgilidir. Elektronik danışma hizmetlerinin gelişimi, geleneksel danışma hizmetlerinden farkı, oluşumunu etkileyen nedenler, nasıl oluşturulması gerektiği, teknik ve hizmetin uygulanmasıyla ilgili standartlar yazıda ele alınmıştır. Ayrıca bu alanda geliştirilen projeler, işbirliğinin önemi ve işbirliği örnekleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve kütüphanecilerin konuya yaklaşımlarına da değinilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2003-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Uçak, N. (2003). Elektronik Danışma Hizmetleri. Bilgi Dünyası, 4(2), 103-121. https://doi.org/10.15612/BD.2003.502

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri