Avrupa Birliği Bilgi ve Kültür Politikaları İçinde Kütüphanelerin Rolü

Yazarlar

  • Başak Bulgun Sayıştay Başkanlığı

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2003.506

Anahtar Kelimeler:

Kütüphaneler-Avrupa Birliği, Bilgi politikası–Avrupa Birliği

Özet

Teknolojik gelişmelerin küreselleşmenin de etkisiyle çok hızlı yayıldığı günümüzde “sanayi toplumu” kavramı yerini “bilgi toplumu”na bırakmaktadır. Günümüzde bilgi endüstrisinin ekonomik güç olarak kabul edildiği yadsınamaz bir olgu olup toplumlar için ulaşılması gereken bir hedef olarak alınmaktadır. Her ülke, bu amaca ulaşabilmek için belirli stratejiler ve politikalar geliştirmektedir. Avrupa Birliği (AB) küresel platformlarda rekabet edebilecek güçlü bir bilgi endüstrisi oluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yapmakta ve politikalar üretmektedir. Bu yazıda Avrupa Birliği bilgi ve kültür politikaları içinde kütüphanelerin ve bilgi merkezlerinin rolü, bilgi toplumu olma yolundaki önemi, Birlik içinde alınan ilke kararları, üretilen politikalar ve yapılan uygulamalar çerçevesinde ele alınmaya çalışılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2003-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Bulgun, B. (2003). Avrupa Birliği Bilgi ve Kültür Politikaları İçinde Kütüphanelerin Rolü. Bilgi Dünyası, 4(2), 192-212. https://doi.org/10.15612/BD.2003.506

Sayı

Bölüm

Görüşler