Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması

Yazarlar

  • Ömür Saatçioğlu Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Ömür Özmen Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Pınar Sürel Özer Dokuz Eylül Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2003.510

Anahtar Kelimeler:

Bilgi okuryazarlığı, Bilgi okuryazarlığı eğitimi, Üniversite kütüphaneleri

Özet

Günümüzdeki hızlı değişim ve gelişimin etkilerinin en çok hissedildiği alanlardan biri üniversite eğitimi ve kütüphanelerdir. Teknolojik gelişmeler üniversite eğitimi ve kütüphanelerinin yeniden yapılanmasını kaçınılmaz kılan önemli faktörlerden biridir. Yeniden yapılanma sürecinde üniversite eğitimi sırasında kazanılması gereken beceriler önem kazanmaktadır. Bunlardan biri yaşamboyu öğrenmeye ve öğrenmeyi öğrenmeye önemli katkılar sağlayan bilgi okuryazarlığıdır. Bilgi okuryazarlığı uygulamalarının geliştirilmesinde kütüphane ve kütüphanecilerin rolü gittikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bilgi okuryazarlığının gelişimi ile üniversite eğitimi ve kütüphanelerde yarattığı değişimi tanımlamak; Dokuz Eylül Üniversitesinde geliştirilecek bilgi okuryazarlığı uygulamaları kapsamında kütüphane ve kütüphanecilerinin konumunu belirlemektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2003-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Saatçioğlu, Ömür, Özmen, Ömür, & Sürel Özer, P. (2003). Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. Bilgi Dünyası, 4(1), 45-63. https://doi.org/10.15612/BD.2003.510

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler