Kanıta Dayalı Tıp ve Tıp Kütüphaneciliği

Yazarlar

  • Murat Sincan Hacettepe Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2003.511

Anahtar Kelimeler:

Kanıta dayalı tıp, Bilişim, Tıp kütüphaneciliği, Tıbbi bilişim

Özet

Binlerce yıllık tıp mesleği günümüzde hiç olmadığı kadar büyük bir değişimiçindedir. Paternalistik tıp geleneğinin terkedilmeye başlandığı, her gün yüzlerce bilimsel makalenin dergilerde yerini aldığı ve hastaların internet aracılığı ile bir kaç dakika içinde en son klinik araştırmalar hakkında bilgi sahibi olabildiği bir dünyada yaşamaktayız. Bu ortam bizi Kanıya Dayalı Tıptan, Kanıta Dayalı Tıbba (KDT) doğru zorunlu bir yönelişe itmektedir. Hastaların tanı ve tedavi süreçlerinde en güncel ve doğru bilimsel kanıtların ışığında hareket etmesi olarak kısaca özetlenebilen KDT pratiği, kütüphanecilik ve kütüphanecilerin vazgeçilmez bir biçimde içinde yer aldığı bir takım çalışmasıdır. Bu yazıda KDT incelenecek ve tıp kütüphaneciliği ile ilişkisi tartışılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2003-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Sincan, M. (2003). Kanıta Dayalı Tıp ve Tıp Kütüphaneciliği. Bilgi Dünyası, 4(1), 64-72. https://doi.org/10.15612/BD.2003.511

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri