İnternet Üzerinden Tezlere Tam Metin Erişim: Bir Model Önerisi

Yazarlar

  • Mehmet Boz ULAKBİM

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2002.516

Anahtar Kelimeler:

Elektronik tezler, E-tez-Tam metin erişim

Özet

İnternet ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme sonucunda yeni bir boyut kazanan bilgi hizmetleri, büyük bir değişime uğramaktadır. Elektronik ortamda iletişimin ve paylaşımın artması nedeniyle bilgiye en hızlı şekilde ulaşmak, bilgi hizmetlerinin temel amacını olmuşturmaktadır. Bu amaçtan hareketle, bilgi kaynakları içinde önemli bir yer tutan tezler de yeni bir boyut kazanmış, tam metinlerine elektronik ortamda erişilerek çok daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de tezlerin internet aracılığıyla daha etkin kullanılabilmesi için alt yapı, depolama ve arşivleme, erişim yönetimi ve indeksleme gibi ögelerin incelenmesi gerekmektedir. Bu makalede, öğrencilerin tezlerini elektronik ortamda yazmalarından kütüphaneye göndermelerine, tezlerin indekslenmesi ve arşivlenmesinden tam metin olarak kullanıcıların erişimine açılmasına kadar yapılması gereken işlemler üç aşamada incelenmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2002-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Boz, M. (2002). İnternet Üzerinden Tezlere Tam Metin Erişim: Bir Model Önerisi. Bilgi Dünyası, 3(2), 153-172. https://doi.org/10.15612/BD.2002.516

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler