Türk Tıp Dizininin Türk Enformasyon Sistemine Katkıları

Yazarlar

  • Aytaç Yıldızeli TÜBİTAK-ULAKBİM
  • Sibel Tabanlıoğlu TÜBİTAK-ULAKBİM

Anahtar Kelimeler:

Bildiriler

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2002-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldızeli, A., & Tabanlıoğlu, S. (2002). Türk Tıp Dizininin Türk Enformasyon Sistemine Katkıları. Bilgi Dünyası, 3(1), 45-60. Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/527

Sayı

Bölüm

Bildiriler