Mektuplarla Seyfettin Özege ve Kütüphanesinin Bağış Süreci

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2020.827

Anahtar Kelimeler:

Mehmet Seyfettin Özege, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, mektuplar, Seyfettin Özege Koleksiyonu, kitap bağışı

Özet

Atatürk Üniversitesi’ne bağışladığı koleksiyonuyla tanınan Seyfettin Özege’nin yaşamı kişiliği ve çalışmaları hakkında çok fazla yayın bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Özege’nin Atatürk Üniversitesi’ne gönderdiği özel belge niteliğindeki mektuplara ilişkin bağış süreci hakkında bilgi vermek ve söz konusu koleksiyonerin kişilik özelliklerini ve kütüphaneye bakış açısını irdelemektir. Özege bağış kararı ile birlikte bu mektupları yazmaya başlamıştır ve mektupların önemli bir kısmını dönemin Atatürk Üniversitesi rektörlerine hitaben yazmıştır. Mektupların kapsamı çoğunlukla Özege’nin bağış şartlarına yönelik talepleri ve bu taleplerin yerine getirilip getirilmediğine dair yazışmalardan oluşmaktadır. İlk elden birincil kaynaklar olarak bu mektuplar, Özege’nin kitap ve kütüphaneye yönelik yaklaşımı ve hassasiyetini yansıtması anlamında araştırmacılara yardımcı olacaktır. Bunun dışında, bu değerli kaynaklardan oluşan koleksiyonun düzenlenerek bir an önce hizmete sunulmasında ve ilişkili diğer süreçlerde Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nin neler yaptığının açığa kavuşturulmasında da araştırmacılara bilgi sunulacaktır. Diğer taraftan, Özege’nin hayatı ve kişiliği hakkında pek az kaynağın olması nedeniyle, mektuplarının nispeten de olsa bu bağlamda boşluğu dolduracağına inanılmaktadır. Çalışmada verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesinde doküman/belge analizi (belgesel tarama) yöntemi kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde Atatürk Üniversitesi arşivinden yararlanılmıştır. Özege’nin Atatürk Üniversitesi’ne gönderdiği mektuplar tarih sırasına göre sıralanmış ve çalışmanın amacı doğrultusunda seçilenler incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bağış sürecinin nasıl gerçekleştiği ve bağışlanan yayınlara yönelik üniversite kütüphanesinin yaptığı çalışmaların neler olduğu, Özege’nin kişiliği ve kitap ve kütüphaneye ilişkin nasıl bir bakış açısının olduğu ortaya konulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2020-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, M. (2020). Mektuplarla Seyfettin Özege ve Kütüphanesinin Bağış Süreci. Bilgi Dünyası, 21(1), 125-165. https://doi.org/10.15612/BD.2020.827

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler