Görsel-İşitsel Arşivleme: Felsefe ve İlkeler

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2020.821

Anahtar Kelimeler:

Tanıtım & Eleştiri

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2020-05-29

Nasıl Atıf Yapılır

Yalçınkaya, B. (2020). Görsel-İşitsel Arşivleme: Felsefe ve İlkeler. Bilgi Dünyası, 21(1), 205-217. https://doi.org/10.15612/BD.2020.821

Sayı

Bölüm

Tanıtım & Eleştiri

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri