Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Ebeveyn Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler ve Annenin Uygulama Görüşleri

Yazarlar

  • Hale Dere Çiftçi İstinye Üniversitesi, SBF, Çocuk Gelişimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2021.551

Anahtar Kelimeler:

Kütüphane, çocuk kütüphaneleri, erken çocukluk dönemi, okul öncesi çocuğu, aile eğitimi, kütüphanelerde aile eğitimi

Özet

Çalışma İstanbul İl Kütüphaneler ve Yayımlar Müdürlüğü’ne bağlı il halk ve çocuk kütüphanelerine gelen çocukların gelişimlerini desteklemek ve ailelerin gereksinimlerine uygun olarak aile eğitim toplantıları yaparak ailelere destek sunmak ve uygulamalar hakkında eğitimlere katılan anne ve kütüphaneci görüşlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Verileri toplamak için Genel Bilgi Formu, İhtiyaç Belirleme Formu, Kütüphaneciler için Aile Eğitimi ve Çocuklarla Yapılan Çalışmaları Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Çalışmalara lisans öğrencilerine yönelik seminerle başlanmıştır. Kütüphane gezisi planlanmış ve etkinlikler planlamış ve kontrol edilmiştir. Araştırmanın sonunda ailelerin en fazla tercih ettikleri konular; ödül-ceza, çocukla konuşma, çocukla iletişim, kardeşler arası iletişim ve kardeş kıskançlığıdır. Annelerin beslenme, oyuncak yapımı/seçme ve çocuklarla oyun oynama, cinsel eğitim, kardeşler arası ilişkiler ve kardeş kıskançlığı konularında çocukların yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarla ilgili kütüphanecilerin görüşleri incelendiğinde, kütüphanecilerin bu çalışma ve eğitimlerden memnun kaldıkları, altı kütüphanede herhangi bir güçlük ya da sorun yaşanmazken, iki kütüphanede eğitim verilen çocukların kütüphaneye ulaşımları ve etkinlikler sırasında gürültü çıkması ile ilgili bazı sorunlar yaşandığı belirlenmiştir. Bu çalışmada sekiz kütüphanede çalışılmıştır. Çalışma sonuçları bu tür çalışmaların sonraki dönemlerde de yaygınlaştırılmasının gerekliliğini göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2021-05-04

Nasıl Atıf Yapılır

Dere Çiftçi, H. (2021). Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Ebeveyn Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler ve Annenin Uygulama Görüşleri. Bilgi Dünyası, 1-34. https://doi.org/10.15612/BD.2021.551

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler