Süper Akıllı Toplumlarda Bilgi Hizmetleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2022.638

Anahtar Kelimeler:

Toplum 5.0, sürdürülebilir kalkınma, nesnelerin interneti, bilgi hizmetleri, geleceğin kütüphanecileri

Özet

Dijital dönüşüm sürecinin başlamasıyla beraber, alışılagelen geleneksel bilgi hizmetlerinin mevcut yapısı ve sunum biçimleri farklı bir boyuta taşınmıştır. Bilgi taşıyıcılarının çeşitlilik göstermesi ve insanların bu tür cihazlara rahatlıkla erişebilmesi geleneksel bilgi hizmetlerini yetersiz kılmış, hizmet sağlayıcılarını farklı çözümler üretmeye zorlamıştır. Bu durum, insan-robot iş birliği ile var edilmeye çalışılan süper akıllı toplumlarda bilgi hizmetlerini mecburi bir değişime neden olmuştur. Toplum 5.0 kavramı teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanarak toplumun refah seviyesini artırmayı ve toplumsal sorunlara teknoloji tabanlı çözümler üretebilmeyi amaçlamaktadır. Toplum 5.0 süper akıllı toplum ifadesini karşılayan eşdeğer bir kelime olup, çalışma kapsamında bu anlamıyla kullanılmıştır. Çalışmada, raf ömrü çabuk tükenen teknolojik gelişmeleri küresel gündemle birlikte takip edebilmek ve söz konusu gelişmeler doğrultusunda bilgi merkezlerinde sunulan hizmetlerin yenilenmesi için farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Çalışma, Toplum 5.0 projesi, dijital dönüşüm sürecinin etkileri ve süper akıllı toplumlarda bilgi hizmetleri konularını içermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-06-01

Nasıl Atıf Yapılır

Sağlam, M., & Çetintaş, H. B. (2022). Süper Akıllı Toplumlarda Bilgi Hizmetleri. Bilgi Dünyası, 23(1), 81-106. https://doi.org/10.15612/BD.2022.638

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri