Millî Eğitim Şûra Kararlarında Okul Kütüphaneleri: Bir Doküman Analizi Çalışması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2022.680

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, kütüphane, okul kütüphanesi, kütüphaneci, Millî Eğitim Şûrası, şûra kararları

Özet

Okul kütüphaneleri bilgiye erişimin yanı sıra eğitim ve öğretim faaliyetlerini de desteklemektedir. Buna bağlı olarak bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma organı olan Millî Eğitim Şûralarında okul kütüphaneleri konusunda ele alınan kararlar analiz edilerek okul kütüphanelerinin, şûra kararlarında ne derece gündemde tutulduğunun ve şûralarda kütüphanelere ne derece önem verildiğinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, 1939-2021 yılları arasında gerçekleştirilen tüm Millî Eğitim Şûra kararlarına ait dokümanlar kullanılmıştır. Dokümanlarda, çalışma kapsamında belirlenen “bilgi, kitap, kütüphane, kütüphaneci, okul kütüphanesi, okuma” kavramlarına ilişkin kararların olup olmadığı, karar varsa hangi bağlamda ele alındığı tespit edilmiştir. Dokümanların incelenmesi için nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Analiz için web tabanlı metin analiz ve metin düzenleme araçlarından biri olan Voyant Tools kullanılmıştır. Belirlenen kavramlar 1946 ve 1953 tarihli şûralardaki kararlarda yer almazken 1982 ve 2021 yılındaki şûra kararlarında hepsi yer almıştır. Kütüphanenin eğitimle ilişkisi göz önüne alındığında kütüphane, kütüphaneci ve okul kütüphanesi 7. şûradan (1962) itibaren gündeme gelmeye başlamıştır. Kütüphaneci ve okul kütüphanesi 11. şûradan (1982) sonra 20. şûraya (2021) kadar kararlarda yer almamıştır. Bu çalışmayla eğitim içinde önemli bir yeri olan okul kütüphanelerinin, eğitim sistemini düzenleyici nitelikte tavsiye kararlarının alındığı şûralardaki yeri ortaya konularak alan yazına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Geçmişten günümüze gerçekleştirilen yirmi Millî Eğitim Şûrasının tüm kararlarını okul kütüphaneleri özelinde analiz eden bir çalışma bulunmamaktadır. Bu açıdan çalışmanın, alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-11-14

Nasıl Atıf Yapılır

Özkan, M. (2022). Millî Eğitim Şûra Kararlarında Okul Kütüphaneleri: Bir Doküman Analizi Çalışması. Bilgi Dünyası, 23(2), 173-198. https://doi.org/10.15612/BD.2022.680

Sayı

Bölüm

Görüşler