Üniversitelerde Bilişim Teknolojileri Risk Yönetimi Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara İli Örneği

Yazarlar

  • Vildan Ateş Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
  • Bilal Güneş Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2016.501

Anahtar Kelimeler:

BT yönetimi, risk yönetimi, devlet üniversiteleri

Özet

Bu çalışmanın amacı, Ankara’daki devlet üniversitelerinin Bilişim Teknolojileri (BT) risk yönetim başarısını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin göstergelerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi ve örneklem seçimi için amaçlı örnekleme tekniklerinden kritik durum örneklemesi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile Ankara’daki devlet üniversiteleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıklarında yönetici pozisyonlarında çalışan yedi kişi ile görüşmeler yapılarak veriler toplanmış ve toplanan verilerde elde edilen bilgiler tekrarlandığından, diğer bir deyişle bilgiler doymaya başladığından görüşmeler sonlandırılmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler için betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda BT risk yönetim başarısına etki eden göstergeler belirlenmiş ve bu göstergelerin kurumsal, insan, çevresel ve teknolojik faktörler adı altında BT risk yönetimi başarısı üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Bulgular alanyazını doğrultusunda tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2016-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Ateş, V., & Güneş, B. (2016). Üniversitelerde Bilişim Teknolojileri Risk Yönetimi Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara İli Örneği. Bilgi Dünyası, 17(1), 39-56. https://doi.org/10.15612/BD.2016.501

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler