Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşmenin Türkiye’de Bilgibilim Literatürüne Yansıması: Bilgi Dünyası Dergisi Örneği (2000-2014)

Yazarlar

  • Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2016.480

Anahtar Kelimeler:

Bilgi teknolojileri, dijitalleşme, dijital kültür, kütüphanecilik literatürü, Bilgi Dünyası Dergisi

Özet

Bilgi ve Belge Yönetimi alanı, bilgi teknolojileri ve dijitalleşmeden en çok etkilenen disiplinlerden biri durumundadır. Bilgi teknolojileri ve dijitalleşme, kütüphane ve bilgi merkezlerinde yapılan uygulamaların teknik boyutunu arttırırken; bilimsel bir disiplin olarak Bilgi ve Belge Yönetimi’nin de çalışma sahasını ve disiplinlerarası araştırma fırsatlarını genişletmiştir. Bu durum Türkiye’deki bilimsel dergilere de yansımıştır. Bu çalışmada; Türkiye’nin önde gelen bilgibilim dergilerinden olan Bilgi Dünyası Dergisi’nin 2000-2014 tarih aralığındaki yayın birikimi sistematik olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda 182 hakemli makalenin %45; 87 görüş yazısının ise %33 oranında bilgi teknolojileri, dijitalleşme ve dijital kültür konularıyla ilgili olduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2016-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Karagözoğlu Aslıyüksek, M. (2016). Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşmenin Türkiye’de Bilgibilim Literatürüne Yansıması: Bilgi Dünyası Dergisi Örneği (2000-2014). Bilgi Dünyası, 17(1), 87-103. https://doi.org/10.15612/BD.2016.480

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler