21. Yüzyılda Nijerya Kütüphaneleri ve Bilgi Okuryazarlığı: Nereden Nereye?

Yazarlar

  • Akinniyi A. Adeleke Redeemer’s University
  • Samuel Arikawe Rufus Giwa Polytechnic
  • Aderonke Asaolu Covenant University

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2015.444

Anahtar Kelimeler:

Bilgi okuryazarlığı, Nijerya kütüphaneleri, Kullanıcı eğitimi, Kütüphane kullanımı, Nijerya

Özet

Bu çalışmada Nijerya Kütüphaneciler Derneği Online Forumuna üye olan kütüphaneciler araştırılarak Nijerya’daki kütüphanelerin bilgi okuryazarlığı durumları incelenmektedir. Araştırma için tasarlanan ankete yetmiş üç kütüphaneci yanıt vermiştir. Araştırma sonuçları bilgi okuryazarlığı kavramının halen oluşum aşamasında olduğunu ve diğer türdeki kütüphanelere nazaran akademik kütüphanelerde daha yaygın öğretildiğini göstermektedir. Benzer şekilde araştırma, bilgi okuryazarlığı programlarının kütüphanelerde düzenli bir şekilde uygulanamadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma araştırmanın bulgularına dayanarak Nijerya kütüphanelerinde bilgi okuryazarlığı programlarının durumunun iyileştirilmesi için önerilerde bulunmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2015-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

A. Adeleke, A., Arikawe, S., & Asaolu, A. (2015). 21. Yüzyılda Nijerya Kütüphaneleri ve Bilgi Okuryazarlığı: Nereden Nereye?. Bilgi Dünyası, 16(1), 127-140. https://doi.org/10.15612/BD.2015.444

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri