Danışma Hizmetlerinde Bulut Bilişim Uygulamalarının Kullanımı

Yazarlar

  • Canan Tavluoğlu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi; Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi
  • Ayse Korkmaz Atılım Üniversitesi Kütüphanesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.420

Anahtar Kelimeler:

Bulut bilişim, Bulut tabanlı yazılım hizmetleri, Danışma hizmetleri

Özet

Bulut bilişim, herhangi bir yazılım ve depolama birimi olmaksızın, masaüstü-dizüstü bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefonlar kullanılarak internet üzerinden bilgiye erişim sağlayan bir bilişim platformudur. Kütüphaneler gibi birçok kurum zamandan ve paradan tasarruf etmek için bu uygulamaları kullanmaktadır. Kütüphaneler danışma hizmetlerini yeni teknolojilere göre uyarlamakta ve hizmetlerini söz konusu bilişim ortamına taşımaktadır. Bu çalışmada bulut bilişimin tanımı, sunduğu fırsatlar ve zorluklardan kısaca bahsedilmekte ayrıca danışma hizmetlerinde bulut tabanlı uygulamaların nasıl kullanılabileceğine yer verilmektedir. Bu bağlamda Ankara’da bulunan üniversite kütüphanelerinde çalışan danışma kütüphanecilerinin bulut tabanlı yazılım olarak hizmet (Software as a Service - SaaS) araçlarının ne ölçüde kullandıklarını belirlemek amacıyla bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre, danışma hizmetlerinde bu araçların kullanım oranlarının çok düşük olduğu görülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Tavluoğlu, C., & Korkmaz, A. (2014). Danışma Hizmetlerinde Bulut Bilişim Uygulamalarının Kullanımı. Bilgi Dünyası, 15(2), 284-295. https://doi.org/10.15612/BD.2014.420

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri