Bilgi Dünyası

Bilgi Dünyası, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) resmi yayın organıdır. Uluslararası nitelikte yayın faaliyetlerini sürdüren Bilgi Dünyası dergisi ilk çıkış yılı olan 2000 yılından bu yana altı ayda bir yayınlanmaktadır.

Bilgi Dünyası Dergisinde üniversite ve araştırma kütüphaneleri ağırlıklı olmak üzere, bilgibilim, bilgi hizmetleri, bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün makalelere yer verilmektedir. Ayrıca ilgili konularda kişisel görüşler, bilgi merkezleri tanıtımı, kitap eleştirileri, haberler ve mesleki toplantı duyuruları da yayınlanmaktadır.

Hakemli Makaleler

İnternet Erişim Özgürlüğünün Kısıtlanması: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Türkay HENKOĞLU, Bülent YILMAZ 215 - 239
Arşivlerde Anonimlik Sorunu: Bir Literatür Değerlendirmesi PDF (English)
Emily ROSS 240 - 250
Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi PDF
Özgür KÜLCÜ, Tolga ÇAKMAK, Nevzat ÖZEL 251 - 269
Çok Kültürlü Toplumlarda Bilgi Okuryazarlığı Aracılığıyla Sosyal Bütünleşmenin Artırılması PDF (English)
Esin Sultan OĞUZ, Serap KURBANOĞLU 270 - 290
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği PDF
Murat YALMAN, Erdost ÖZKAN, Tamer KUTLUCA 291 - 305
Eğitimi Gerçekleştirmek: Öğretim Programlarında Okul Kütüphanelerinin Yeri PDF
Hatice İnci ÖNAL, Özlem ŞENYURT TOPÇU 306 - 328
e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği PDF
Şahika EROĞLU, Özgür KÜLCÜ 329 - 357
Kavram Haritalarının Bilgi Arama Süreçlerinde Kullanılması PDF
Nermin ÇAKMAK, Engin BAYSEN 358 - 372
Üniversite Hastaneleri Çalışanlarının Kalite Anlayışı ve Kalite Çalışmalarında İletişimin Önemi: Bir Uygulama Örneği PDF
Huriye ÇOLAKLAR, Fatma BOZKURT DEMİRDAĞ 373 - 387
Hindistan Tarafından Yönetilen Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’nde Siyasi Karışıklık ve Eğitimle İlgili Elektronik Kaynakların Kullanımı: Siyasi Analiz Aracı Olarak Log Analizleri PDF (English)
Sumeer GUL, Samrin NABI, Samina MUSHTAQ, Tariq Ahmad SHAH, Suhail AHMAD 388 - 399

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK