e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği

Yazarlar

  • Şahika Eroğlu Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2013.125

Anahtar Kelimeler:

e-Devlet, e-İçişleri, Kurumsal bilgi sistemleri, İçişleri Bakanlığı

Özet

Kurumsal bilgi sistemleri, kurumun hizmet verdiği iç ve dış müşterilerin beklentileri ile yasal ve idari yükümlülükleri çerçevesinde yapılandırılmakta ve temel olarak belge yönetimi programlarına dayanmaktadır. Belge yönetimi programları geliştirilirken kurumsal yapı ve işleyiş, yazılım ve donanım mimarisi, yasal ve idari düzenlemeler göz önünde bulundurulmak durumundadır. Belge yönetimi kapsamında değerlendirilen kurumsal bilgi sistemleri e-devlet uygulamalarının da omurgasını oluşturmaktadır. Çalışmada bu çerçevede belge yönetimi, kurumsal bilgi sistemleri ve e-devlete ilişkin literatür incelenmiş, araştırma alanını oluşturan İçişleri Bakanlığında bilgi sistemleri, belge yönetimi uygulamaları ve e-İçişleri sistemi analiz edilmiştir. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası koşullar, standartlar, idari ve yasal düzenlemeler çerçevesinde geliştirilen anket, İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı, 81 ilin valilikleri, bunlara bağlı kaymakamlık teşkilatları ile il özel idarelerinde görevli 500 e-devlet proje sorumlusuna gönderilmiş olup geri dönüş yapılan 491 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonuçlarında e-İçişleri sisteminin geliştirilmesi gereken yönleri ortaya konmuş; konuyla ilgili önerilere yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2013-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Eroğlu, Şahika, & Külcü, Özgür. (2013). e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası, 14(2), 329-357. https://doi.org/10.15612/BD.2013.125

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler