Küreselleşme Sürecince Avrupa Birliği’nde Belge Yönetimi Uygulamaları ve Türkiye

Yazarlar

  • Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2006.374

Anahtar Kelimeler:

Belge yönetimi, Arşivler, Avrupa Birliği, Küreselleşme, Standartlaşma, Türkiye

Özet

Çalışmada 90’lı yıllarla birlikte hız kazanan küreselleşme süreci, bu sürecin uzantısı olarak Avrupa Birliği (AB) içerisinde belge ve arşivcilik alanlarına yöne­lik uygulamalar ele alınmaktadır. Bu noktada belge ve arşiv yönetimine dönük olarak AB bütünleşme süreci ile ortaya çıkan düzenlemeler, girişim, proje, uygulama modelleri ve standartlar tanıtılmakta ve değerlendirilmektedir. Giderek sürecin bir parçası olarak ülkemizde, belge ve arşiv uygulamalarının AB açısından geliştirilmesine dönük yaklaşımlar değerlendirilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2006-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Külcü, Özgür. (2006). Küreselleşme Sürecince Avrupa Birliği’nde Belge Yönetimi Uygulamaları ve Türkiye. Bilgi Dünyası, 7(2), 202-229. https://doi.org/10.15612/BD.2006.374

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>