Kamu Kurumları Arasında Elektronik Belge Alışverişi ile İlgili Mevzuat ve Kamu Kurumlarında Yapılması Gerekenler

Yazarlar

  • Mehmet Bilge Kağan Önaçan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.153

Anahtar Kelimeler:

Kayıtlı Elektronik Posta, KEP, e-Belge, e-Yazışma

Özet

Elektronik İmza Kanunu (EİK)’nun yürürlüğe girmesi ve mevzuatta yapılan güncellemeler ile birlikte elektronik ortamdaki bilgi ve belgelerin hukukî geçerlilik kazanması sağlanmış ve mevzuatın da zorlaması ile kamu kurumlarında belge yönetimine ilişkin iş süreçlerinin elektronik ortama aktarılması hızlanmıştır. Kurum içerisindeki belgelerin elektronik ortamda yönetilebilmesine yönelik olarak her bir kamu kurumu bir Elektronik Belge Yönetim Sistemi1 (EBYS)’ni bünyesinde yapılandırmaya başlamıştır. Kurum içerisinde EBYS ile üretilen elektronik belgelerin (e-belge) kurumlar arasındaki alışverişine ilişkin hususların da Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen e-Yazışma Projesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Projesi ile çözümlenmesi planlanmaktadır. Bu çalışma ile anılan bu projeler ve bu projelerin kamu kurumlarına yüklediği sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapmak ve farkındalık yaratmak hedefl enmiştir. Bu çalışmada literatür taraması yapılmış, proje ve ilgili mevzuattan doğrudan sorumlu personel ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, konuyla ilgili kaynaklar ve özellikle mevzuat taranmış, değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Kamu kurumlarının bünyelerinde ivedilikle TSE 13298 ve e-Yazışma Teknik Spesifikasyon Dokümanına uygun bir EBYS yapılandırarak KEP Hizmet Sağlayıcıların (KEPHS) hizmete başlamasıyla bir KEP adresine sahip olmaları gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Önaçan, M. B. K. (2012). Kamu Kurumları Arasında Elektronik Belge Alışverişi ile İlgili Mevzuat ve Kamu Kurumlarında Yapılması Gerekenler. Bilgi Dünyası, 13(2), 494-506. https://doi.org/10.15612/BD.2012.153

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler