Türk Kütüphaneciliğinde Önemli Bir Adım: Devr-i Hamîdî Katalogları

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2019.726

Anahtar Kelimeler:

Kitap Tanıtımı

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2019-05-22

Nasıl Atıf Yapılır

Değer, M. K. (2019). Türk Kütüphaneciliğinde Önemli Bir Adım: Devr-i Hamîdî Katalogları. Bilgi Dünyası, 20(1), 81-83. https://doi.org/10.15612/BD.2019.726

Sayı

Bölüm

Tanıtım & Eleştiri