Veri Tabanlarında Kurumsal Yerelleştirme: PubMed Veri Tabanı LinkOut Hizmeti İle Kurumsal Yerelleştirme Örneği

Yazarlar

  • Kasım Binici Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.202

Anahtar Kelimeler:

Yerelleştirme, Kurumsal yerelleştirme, Kişiselleştirilmiş kaynak yönetimi programı, PubMed, LinkOut

Özet

PubMed tıp ve sağlık bilimleri alanında en yoğun kullanılan veri tabanıdır. Bibliyografik bir veri tabanı olan PubMED, LinkOut hizmeti ile tam metin erişime de olanak sağlamaktadır. LinkOut hizmeti ile arama sonucunda elde edilen künyelerin tam metin sağlayıcılarına bağlantı yanında, kütüphanenin abone oldukları makalelerin ayrıca gösterilmesi de mümkündür. “Kurumsal yerelleştirme” olarak tanımlanabilecek bu uygulama, arama sonucu elde edilen bibliyografik künyelerin altında tam metin sağlayıcıları ile birlikte kütüphane logosunun gösterilmesi biçiminde gerçekleştirilebilir. Bu hizmet son kullanıcılar açısından bilgiye hızlı, kolay ve etkin erişim anlamına gelmektedir.

Bu çalışmada LinkOut hizmeti ile PubMed veri tabanında kurumsal yerelleştirme anlatılmış, tıp kütüphanelerinin veya tıbbi bilgiye erişim hizmeti veren kurumların bu hizmetten nasıl yararlanabileceği üzerinde durulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Binici, K. (2011). Veri Tabanlarında Kurumsal Yerelleştirme: PubMed Veri Tabanı LinkOut Hizmeti İle Kurumsal Yerelleştirme Örneği. Bilgi Dünyası, 12(2), 347-358. https://doi.org/10.15612/BD.2011.202

Sayı

Bölüm

Görüşler