Türkiye’de Yayın Göçü: Web of Science ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında İndekslenen Yayınlar Üzerine bir İnceleme

Yazarlar

  • Kasım Binici Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.173

Anahtar Kelimeler:

Yayın göçü, Doküman göçü, Türkiye adresli yayınlar, Bilim ve teknoloji politikası, Bilimsel yayın politikası

Özet

Beyin göçü kavramından esinlenerek yayın göçü kavramı bu çalışmada ileri sürülmüştür. Göç veren ülkenin kayıpları ve yayın göçünün nedenlerinin tartışıldığı çalışmada, Web of Science (WoS) kapsamında yer alan yabancı dergilere göç eden Türkiye adresli yayın sayısı saptanmıştır. Yerli ve yabancı dergilerde yayımlanan yayınları kıyaslamak için Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ulusal veri tabanlarında yer alan yayınlar da incelenmiştir. Araştırmada yabancı dergilere göç eden yayın sayısının sürekli artış gösterdiği, 1990-2009 yıllarında ülkede üretilen toplam bilimsel makalelerin %62’sinin yabancı dergilerde yayımlandığı saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Binici, K. (2012). Türkiye’de Yayın Göçü: Web of Science ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında İndekslenen Yayınlar Üzerine bir İnceleme. Bilgi Dünyası, 13(1), 165-181. https://doi.org/10.15612/BD.2012.173

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler