Elektronik Belgelerin Arşivlenmesinde Gerçekliğin ve Bütünlüğün Korunması

Yazarlar

  • Cengiz Aydın Kültür ve Tanıtma Ataşesi; Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği
  • Fahrettin Özdemirci Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.224

Anahtar Kelimeler:

Elektronik belge yönetimi, e-Arşivleme, e-Belge bütünlüğü, e-Belge gerçekliği, Dijital koruma, Dijital imza

Özet

Belgeler, bilgi teknolojilerinin kurumsal yapılarda yoğun bir şekilde kullanılmasıyla birlikte elektronik ortamda yönetilmeye başlanmıştır. Elektronik belgelerin kurumsal yapı içinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması sağlıklı bir arşivlemeyi ve buna bağlı olarak elektronik belgelerin gerçekliğini ve bütünlüğünü korumayı zorunlu hale getirmiştir. Buna yönelik sağlıklı çözümler geliştirmek elektronik belge yönetim sisteminin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, elektronik belgelerin, bilgi teknolojileri bağlamında gerçekliğinden ve bütünlüğünden taviz vermeden uzun dönem arşivlenmesi için gereken hususlar ortaya konulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Aydın, C., & Özdemirci, F. (2011). Elektronik Belgelerin Arşivlenmesinde Gerçekliğin ve Bütünlüğün Korunması. Bilgi Dünyası, 12(1), 105-127. https://doi.org/10.15612/BD.2011.224

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler