Bilgi Teknolojilerinin Belge Yönetimine Etkisi ve Elektronik Belge Yönetimi

Yazarlar

  • Cengiz Aydın Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2005.449

Anahtar Kelimeler:

Belge yönetimi, Bilgi yönetimi, Elektronik belge yönetimi, Belgenin yaşam döngüsü, Elektronik belge

Özet

Bilgi teknolojileri özellikle son on yılda çok hızlı bir gelişme sağlamış ve bu gelişmeler bilgi ve belge yönetimi mesleğini etkilemiştir. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler kurumsal yapı içindeki belge üretimi, depolama, iletim ve paylaşma anlayışlarında önemli değişmelere sebep olmakta, geleneksel belge yönetimi anlayışları yerini modern yönetim anlayışlarına bırakmaktadır. Bu noktada elektronik belgeler çözülmesi gereken önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, bilgi teknolojilerinin belge yönetimine etkisi ve bu etkinin doğal sonucu olan elektronik belgelerin yönetimi üzerinde durulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2005-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Aydın, C. (2005). Bilgi Teknolojilerinin Belge Yönetimine Etkisi ve Elektronik Belge Yönetimi. Bilgi Dünyası, 6(1), 89-97. https://doi.org/10.15612/BD.2005.449

Sayı

Bölüm

Görüşler