Türkiye’nin Bilgi Toplumu Politikasında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım

Yazarlar

  • Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.238

Anahtar Kelimeler:

Bilgi toplumu, Bilgi politikaları, Kütüphane, Türkiye

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’nin Bilgi Toplumu Politikasında kütüphane kurumuna ilişkin yaklaşımın değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, konunun önce kuramsal çerçevesi çizilmiş, daha sonra Türkiye’nin ulusal planlama örgütü olan Devlet Planlama Teşkilatı’nın konu ile ilgili olarak 2003 yılından bu yana yayımladığı “e-Türkiye Girişimi Eylem Planı-2002”; “e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı (2003–2004)”; “e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı”; “Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)”; “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)” adlı politika belgeleri irdelenmiştir.

Araştırma sonucunda, kütüphane kurumunun Türkiye’nin Bilgi Toplumu Politikasında organik bir bileşen olarak görülmediği; sözü edilen politikada bu kurumu toplumsal, kültürel ve eğitimsel bağlamlarda doğru algılayan, bütünsel bir yaklaşım bulunmadığı anlaşılmıştır. Sorunun kütüphaneler açısından çözümü için kütüphanecilerin bu konudaki bilimsel yaklaşımlarını ortaya koymaları ve Türkiye’de Bilgi Toplumu Politikası oluşturma-uygulama süreçlerine etkin ve sürekli olarak katılmaları önerilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, B. (2010). Türkiye’nin Bilgi Toplumu Politikasında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım. Bilgi Dünyası, 11(2), 263-289. https://doi.org/10.15612/BD.2010.238

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

<< < 1 2 3 4 > >>