2004 İlköğretim Programı'nda Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yazarlar

  • Asiye Şermin Dengiz Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi Kütüphanesi
  • Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2007.340

Anahtar Kelimeler:

Okuma alışkanlığı, Kütüphane kullanma alışkanlığı, İlköğretim programları

Özet

Bu çalışma, Türkiye’de 2005–2006 öğretim yılında uygulanmaya başlanan 2004 İlköğretim Programı’nın okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarını hangi düzeyde ve nasıl bir yaklaşım içinde ele aldığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan 2’si özel 7 ilköğretim okulunda görev yapan sınıf öğretmenleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, bu okullardaki 118 öğretmene anket uygulanmıştır. Çalışmada, öğretmenlerin, okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları açısından ilköğretim programlarına ilişkin görüşleri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının sözü edilen programda sistematik bir yaklaşımla ele alınmadığı görüşünde oldukları anlaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2007-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Dengiz, A. Şermin, & Yılmaz, B. (2007). 2004 İlköğretim Programı’nda Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Bilgi Dünyası, 8(2), 203-229. https://doi.org/10.15612/BD.2007.340

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 4 > >>