“Çocuk Kütüphanelerinde Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı”nın Çocukların Yaşam Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2024.733

Anahtar Kelimeler:

Erken çocukluk dönemi, çocuk kütüphaneleri, yaşam becerileri, kütüphane programı, kütüphane hizmetleri

Özet

Çocuk kütüphaneleri en önemli okul dışı eğitim ve yaşam merkezlerinden biridir. Özel bir kullanıcı grubu olan çocuklara hizmet ve uygulama sunarken disiplinlerarası bakış açıları ile ele alınan, çocukların gelişimsel düzeylerine, kuşak özelliklerine, özel gereksinimlerine ve içinde yaşadıkları sürecin yapısına uygun biçimde geliştirilen eğitim programlarına gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışma çocuk kütüphanelerinde yaşam becerilerinin gelişimini kapsamına alarak oluşturulan “Kütüphanede Yaşam Becerileri Programı”nın, çocukların yaşam becerisi düzeyleri üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 5-6 yaşları arasındaki 57 çocuk (Deney grubu: 30 çocuk, Kontrol grubu: 27 çocuk) ile Ankara Sincan Törekent Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümünde yürütülen çalışmada yarı deneysel desenlerden biri olan “denkleştirilmiş kontrol gruplu ön test-son test deseni” kullanılmıştır. Çalışmada deney grubuna araştırmacı tarafından hazırlanan ve yaşam becerilerine dair etkinliklerden oluşan Kütüphanede Yaşam Becerileri Programı, kütüphane ortamında beş haftalık bir süreçte uygulanmıştır. Araştırmanın verileri Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı yaşam becerilerinden oluşan Kontrol Listesi ve Erken Çocukluk Yaşam Becerileri Ölçeği ile elde edilmiştir. Bulgular, deney grubundaki çocuklara uygulanan Kütüphanede Yaşam Becerileri Programının, çocukların yaşam becerileri düzeyleri üzerinde anlamlı bir istatistiksel farklılık yarattığını göstermiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2024-05-22

Nasıl Atıf Yapılır

Temiz, N., & Yılmaz, B. (2024). “Çocuk Kütüphanelerinde Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı”nın Çocukların Yaşam Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Bilgi Dünyası, 25(1), 1-31. https://doi.org/10.15612/BD.2024.733

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 4 > >>