İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durum

Yazarlar

  • Deniz Tümer TED Ankara Koleji Vakfı Okulları
  • Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.244

Anahtar Kelimeler:

Belge yönetimi, İlköğretim kurumları, Okul arşivleri

Özet

Kurumsal bilginin kaynağı olarak okulların doğal faaliyetleri sonucunda oluşan belgeler, okullardaki yönetim ve iletişim faaliyetlerinin önemli bir unsuru olmanın yanı sıra eğitim planlamasında bölgesel ve hatta ulusal boyutlarda yol gösterici bilgi kaynağı konumundadırlar. Okullardaki belgeleri etkin bir belge yönetimi programı ile yönetebilmek için, okulun tüm birimlerindeki belge yönetimi ile ilgili mevcut durumun, sorunların ve beklentilerin analiz edilmesi, ayrıca bağlı olunan yasal çevrenin ve ilgili alanda geliştirilen yol gösterici nitelikteki ulusal ve uluslararası düzenlemelerin de değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. Bu makale kapsamında eğitim kurumlarında belge işlemlerini etkileyen ulusal ve uluslararası koşullar analiz edilerek, ülkemiz okullarında geliştirilebilecek belge yönetimi programlarının unsurları tanımlanmaya çalışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Tümer, D., & Külcü, Özgür. (2010). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durum. Bilgi Dünyası, 11(2), 408-443. https://doi.org/10.15612/BD.2010.244

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

<< < 1 2 3 > >>