Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği

Yazarlar

  • Gülçin Umut Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.418

Anahtar Kelimeler:

Belge yönetimi, Kurumsal belge yönetimi, Elektronik belge yönetimi, Elektronik belge yönetimi sistemleri, Kalkınma Bakanlığı

Özet

Bilgi teknolojileri çerçevesinde gelişen e-devlet uygulamalarıyla beraber belge yönetiminin boyutu değiştirmiştir. Bu bağlamda, kurumsal ve idari gereksinimlere uygun sistemlerin geliştirilebilmesi için ulusal ve uluslararası koşulların incelenmesi, mevcut uygulamalarda yaşanan sorunların ve beklentilerin saptanması gerekli görülmektedir. Bu çerçevede araştırmanın alanını Kalkınma Bakanlığı Merkez Teşkilatında elektronik belge yönetimi uygulamalarının analizi oluşturmuştur. Bakanlığın Ankara’da bulunan Merkez Teşkilatı’nda elektronik belge yönetimi sistemlerini kullanma yetkisi olan 804 kullanıcıya anket uygulanmış, ankete katılım sayısı 167 olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen analizlerle, Kalkınma Bakanlığında elektronik belge ve arşiv yönetimi kapsamındaki EBYS, AVBYS ve KBTarama sistemleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda söz konusu sistemlere yönelik sorunlar, geliştirilmesi gereken alanları belirtilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Umut, G., & Külcü, Özgür. (2014). Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası, 15(1), 102-124. https://doi.org/10.15612/BD.2014.418

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>