Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Kütüphane Felaketleri: Deneyimler ve Geleceğe Doğru Adımlarla İlgili Bir Literatür Taraması

Yazarlar

  • Jerome Idiegbeyan-Ose Covenant Üniversitesi
  • Roland Izuagbe Covenant Üniversitesi
  • Goodluck Ifijeh Covenant Üniversitesi
  • Julie Ilogho Covenant Üniversitesi
  • Juliana Iwu-James Covenant Üniversitesi
  • Ifeakachuku Osinulu Covenant Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2018.687

Anahtar Kelimeler:

Afetler, afet yönetimi, kütüphane felaketleri, gelişmekte olan ülkeler, afet planı, zararların azaltılması, kurtarma planı

Özet

Afet yönetimi, afete hazırlık ve afet önleme tedbirlerini kapsaması nedeniyle kütüphaneler ve kütüphanecilerin ilgilendiği bir konu olmuştur. Bu çalışmada, gelecekteki olayların önlenmesine veya yönetilmesine yardımcı olabilecek uygulanabilir çözümlerin keşfedilmesi ümidiyle, gelişmekte olan bazı ülkelerdeki kütüphanelerde yaşanan felaketlerle ilgili literatür gözden geçirilmiştir. Çalışmada, başka ülkelerin yanı sıra Mısır, Filipinler, Nepal, Jamaika, Nijerya ve Malavi’de yaşanan kütüphane felaketleri araştırılmıştır. Çalışmada, söz konusu felaketlerden etkilenen kütüphanelerin ilk tepkilerinin zayıf olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerdeki kütüphaneler ve kütüphaneciler arasında afet planı ve hazırlığına ihtiyaç olduğu savunulmaktadır. Bunun da ötesinde, çıkış yolu olarak başka konularla birlikte sıralananlar önerilmektedir: Risk değerlendirmesi, afet planı ve politikalarının oluşturulması, zararların azaltılması, afete hızlı müdahale edilmesi ve uygulanabilir kurtarma planı. Araştırma sonucunda, bu önlemlerin ve tavsiyelerin uygulanması halinde felaketlerin önleneceği ve daha iyi yönetilebileceği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2018-12-23

Nasıl Atıf Yapılır

Idiegbeyan-Ose, J., Izuagbe, R., Ifijeh, G., Ilogho, J., Iwu-James, J., & Osinulu, I. (2018). Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Kütüphane Felaketleri: Deneyimler ve Geleceğe Doğru Adımlarla İlgili Bir Literatür Taraması. Bilgi Dünyası, 19(2), 275-296. https://doi.org/10.15612/BD.2018.687

Sayı

Bölüm

Görüşler