Kütüphanecilik ve Enformasyon Biliminde Sahte Yayıncılığın Ortaya Çıkışı: Nijerya’daki Akademik Kütüphaneciler İçin Bilimsel Araştırma İle İlgili Önemli Konular ve Olası Sonuçlar

Yazarlar

  • Goodluck Ifijeh Centre for Learning Resources, Covenant University

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2017.572

Anahtar Kelimeler:

Sahte yayıncılar, sahte dergiler, akademik kütüphaneler, Nijerya, akademisyen kütüphaneciler, araştırma

Özet

Nijerya’da kütüphaneciler de dâhil olmak üzere akademisyenler arasında yükselen ve aynı zamanda endişe veren bir akım sahte yayıncılıktır. Bu makale Nijeryalı akademisyen kütüphanecilerinin sahte yayıncılıkla ilgili önemli sorunlarını ve bu yayıncılığın etkilerini incelemektedir. Çalışma, sahte yayıncıların ve dergilerinin özelliklerini ana hatları ile tespit ederek kuşku duymayan yazarları baştan çıkarmak için kullandıkları hilekar yolları ortaya koymaktadır. Bu araştırıma ile sahte yayıncılığın çapraşık boyutları ve bunların araştırmalar ve akademisyenlik üstündeki etkisi de incelenmektedir. Araştırmada sahte yayıncılığın araştırma ve akademisyenliğin geleceği ile ilgili yıkıcı etkileri olacağına dikkat çekilmektedir. Bu tür yayıncılık faaliyetlerine müdahale etmek için stratejiler önerilmekte ve aynı zamanda fakültelerde özellikle akademisyen kütüphaneciler arasında sahte yayıncılığın engellenmesi hususunda gerekli önlemleri almaları için Nijerya’daki ilgili makamlara bir çağrı da bulunarak araştırma son bulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2017-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Ifijeh, G. (2017). Kütüphanecilik ve Enformasyon Biliminde Sahte Yayıncılığın Ortaya Çıkışı: Nijerya’daki Akademik Kütüphaneciler İçin Bilimsel Araştırma İle İlgili Önemli Konular ve Olası Sonuçlar. Bilgi Dünyası, 18(1), 149-161. https://doi.org/10.15612/BD.2017.572

Sayı

Bölüm

Görüşler