Klinik Tıp Kütüphaneciliği

Yazarlar

  • Nazlı Alkan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.309

Anahtar Kelimeler:

Kanıta dayalı tıp kütüphaneciliği, Kanıta dayalı tıp, Tıp enformasyonu, Kütüphanecilik, Türkiye

Özet

Esasen tıp ve sağlık bilimleri literatürünü hasta yatağı başına ulaştırmayı öngören Klinik Tıp Kütüphaneciliği (KTK) uygulamaları, tıp ve sağlığa ilişkin bilgi erişim sorunlarına getirilen en güvenilir çözümlerden biri olmuştur. Günümüzde hekim ve sağlık professyonellerinin hastalığın tanı ve tedavisiyle veya araştırma alanlarıyla ilgili kararlarının yalnızca literatürde bulunan anlamlı bilgiyle değil, literatürde bulunan güvenilir kanıtlarla da desteklenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla KTK, Kanıta Dayalı Tıp (KDT) uygulamasını ve bu uygulamanın ortaya çıkarttığı KDT kütüphaneciliğinin ilkelerini de işin içine katmaktadır. KTK genellikle, tıp ve sağlık bilimleri kütüphanecisinin hasta vizitelerine, vaka sunumu toplantılarına, klinik, eğitim veya bölüm konferanslarına katılmasıyla gerçekleştirilmekte, hekim ve sağlık profesyonellerinin karar verme, araştırma ve eğitim süreçlerini desteklemek üzere onlara gereksinme duydukları yer ve zamanda kaliteli, süzülmüş bilgi ve kanıtları sağlamaya odaklanmaktadır. Bu çalışmada, özellikle ülkemiz tıp ve sağlık bilimleri kütüphanecilerinin KTK konusunda aydınlatılması amacıyla hizmet, tanımları, program ve yaklaşımları, avantaj ve dezavantajları açısından ele alınmış, ayrıca KTK’nin gelecekte Türkiye’de uygulanabilirliği tartışılmıştır. KTK’nin Türkiye’de uygulanabilirliği, KTK ve KDT kütüphaneciliği alanlarında sunulan sürekli meslekî eğitim programlarından yararlanarak yetişecek olan nitelikli tıp ve sağlık bilimleri kütüphanecilerinin varlığına bağlıdır. Kütüphanecilerimiz KTK hizmetlerini KDT kütüphaneciliği esasları doğrultusunda etkin bir şekilde uygulayabildikleri zaman, ülkemizde hizmetlerin tıp ve sağlık alanları ve kütüphanecilik mesleği üzerindeki olumlu etkileri görülebilecektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Alkan, N. (2008). Klinik Tıp Kütüphaneciliği. Bilgi Dünyası, 9(2), 315-347. https://doi.org/10.15612/BD.2008.309

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler