Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi

Yazarlar

  • Nazlı Alkan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2003.503

Anahtar Kelimeler:

Bilgi yönetimi, Tıp ve sağlık kuruluşlarında bilgi Yönetimi, Bilgi yönetim stratejileri, Bilgi türleri, Açık bilgi, Örtük bilgi

Özet

Bu çalışma, 1990’ların ortalarında, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin iş ve ekonomi alanlarında kullanılmasının; bilgiye dayalı yeni ekonominin ve iş dünyasındaki küresel rekabetin ürünü olarak ortaya çıkan “bilgi yönetimi”ni ve onun tıp ve sağlık kuruluşlarında uygulanmasını ele almaktadır. Tıp ve sağlık kuruluşlarında uygulanan bilgi yönetimi, özellikle iki konu açısından tartışılmıştır: Bilgi yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişimi ile açık ve örtük bilginin yönetilmesinde benimsenen bilgi yönetimi stratejileri. Kütüphane ve kütüphanecilerin bilgi yönetimi süreci içindeki yerlerine ve rollerine de değinen çalışmada, son olarak Türkiye’de tıp ve sağlık kuruluşlarında bilgi yönetiminin nasıl başlatılabileceğine dair görüşlere yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2003-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Alkan, N. (2003). Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi. Bilgi Dünyası, 4(2), 122-145. https://doi.org/10.15612/BD.2003.503

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler