Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi

Yazarlar

  • Nermin Gül Çağlar Başkent Üniversitesi Kütüphanesi
  • Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2007.353

Anahtar Kelimeler:

Halkla ilişkiler, Üniversite Kütüphaneleri, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi

Özet

Halkla ilişkiler, bir kurumun hizmet verdiği kitlenin güven, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinliklerin tümüne denir. Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler çalışmalarının amacı, kullanıcıların kütüphaneye karşı olumlu düşüncelere sahip olmalarını sağlamaktır. Bir üniversite kütüphanesinde halkla ilişkiler çalışmalarının durumunu belirlemek, bu konudaki sorunlara yönelik çözümler üretilmesi ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi kullanıcılarının halkla ilişkilere yönelik kütüphane hakkındaki düşüncelerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi’ni kullanan 200 öğrenci ve akademik personele uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin halkla ilişkiler etkinlikleri ile ilgili kişisel gözlemlerde de bulunulmuştur. Araştırma sonucunda, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin gerçekleştirdiği halkla ilişkiler etkinliklerinin kısmen yeterli olduğu anlaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2007-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çağlar, N. G., & Yılmaz, B. (2007). Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi. Bilgi Dünyası, 8(1), 1-29. https://doi.org/10.15612/BD.2007.353

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

<< < 1 2 3 4 > >>