Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

Yazarlar

  • Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Hakan Aydın Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.221

Anahtar Kelimeler:

Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi, Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi, Bilgi toplumu, Bilgi politikası, Kütüphane

Özet

Bu çalışmada, Bilgi Politikası konusunda gerçekleştirilen uluslararası çalışmalardan Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi (AB LS) ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (BM DBTZ) çalışmalarında kütüphane kurumunun algılanış ve yer alış düzeyi ile niteliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, konunun önce kuramsal çerçevesi çizilmiş, daha sonra konu ile ilgili temel belgeler olarak; “AB Lizbon Stratejisi” belgeleri ile BM DBTZ belgelerinden “İlkeler Bildirgesi”, “Eylem Planı”, “Tunus Taahhüdü”, “Bilgi Toplumu için Tunus Gündemi” ve “BM DBTZ Hedefl eri: Bir Dönem Ortası Değerlendirme” belgeleri irdelenmiştir.

Araştırma sonucunda, AB LS çalışmalarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alt yapısı ile kütüphane kurumununilişkilendirildiği belirlenmiştir. BM DBTZ çalışmalarında ise; kütüphanelerin bilgi toplumuna dönüşümün etkin araçları arasında görüldüğü; hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, özel sektörün ve sivil toplumun politika ve tedbirlerinde kütüphane kurumuna Bilgi Toplumunun bir bileşeni olarak yer vermeleri gereği vurgulanmıştır. Bu bağlamda çalışmada, ulusal düzeydeki e-stratejilerde ve kalkınma politikalarında kütüphane kurumuna bilgi toplumunun bir bileşeni olarak bilgi politikaları kapsamında yer verilmesi önerilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, B., & Aydın, H. (2011). Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi. Bilgi Dünyası, 12(1), 46-69. https://doi.org/10.15612/BD.2011.221

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 4 > >>