Üniversitelerimizin Bilgiye Erişim Sorunları ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

Yazarlar

  • İrfan Çakın Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2000.389

Anahtar Kelimeler:

Üniversite Kütüphaneleri, Üniversite Kütüphanelerinin Sorunları, ULAKBİM

Özet

Bu çalışmada, üniversite kütüphanelerimizin sorunları; yônetim, mali destek, personel ve koleksiyon bağlamında genel bir gruplandırmaya tabi tutularak incelenmiştir. Ayrıca, üniversitelerimizde bilgiye erişim ola­naklarının iyileştirilmesi amacıyla, YÖK Dokümantasyon Merkezi'nin ye­niden yapılandırılması sonucu kurulan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'ndeki kimi uygulamalar da eleştirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2000-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çakın, İrfan. (2000). Üniversitelerimizin Bilgiye Erişim Sorunları ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Bilgi Dünyası, 1(1), 26-41. https://doi.org/10.15612/BD.2000.389

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler