Müteferrika Matbaası’nın Düşündürdükleri ve Avrupa’da Basımcılığın Etkileri: Gelecek İçin Geçmişi Anlamak

Yazarlar

  • İrfan Çakın Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2004.485

Anahtar Kelimeler:

Müteferrika Matbaası, Matbaa-Türkiye, Matbaa- Avrupa, Toplumsal gelişme

Özet

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, günümüzde tüm insanlığı ilgilendiren çok yönlü değişimlere neden olmaktadır. Benzer bir değişim, 15. yüzyılın ikinci yarısında Gutenberg Matbaası sonrasında Avrupa’da yaşandı ve toplumsal yaşamın neredeyse her boyutu bu gelişmeden büyük ölçüde etkilendi. Avrupa toplumunun günümüzdeki konumuna gelmesinde büyük katkısı olan matbaanın, Türkiye’ye 275 yıllık bir gecikmeyle girmesinin bedelini çok ağır bir şekilde ödemekteyiz. Bu çalışmada söz konusu gecikmenin bizlere nelere mal olduğu, Avrupa’da matbaa sonrası yaşanan atılımlar çerçevesinde ele alınırken, aydınlık bir gelecek için geçmişteki hatalarımızdan dersler çıkarılması gerektiği vurgulanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2004-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çakın, İrfan. (2004). Müteferrika Matbaası’nın Düşündürdükleri ve Avrupa’da Basımcılığın Etkileri: Gelecek İçin Geçmişi Anlamak. Bilgi Dünyası, 5(2), 153-167. https://doi.org/10.15612/BD.2004.485

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler