Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi

Yazarlar

  • Doğan Atılgan Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü
  • Özlem Bayram Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2006.398

Anahtar Kelimeler:

Kataloglama-Tutarlılık, Kataloglar-Karşılaştırmalı çalışmalar, Kataloglama-Üniversite kütüphaneleri, Kataloglama-Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri

Özet

Bu çalışmanın amacı, Ankara Üniversitesi sağlık bilimleri fakülteleri kütüphanelerinde kataloglama işlemlerindeki uyumun irdelenmesidir. MARC kayıtlarındaki farklılıkları belirlemek için dört fakülte kütüphanesinin çevrimiçi katalogları incelenmiştir. Çalışmada, AAKK2'de izlenen temel giriş, başlık ve sorumluluk bildirimi, basım ve yayın, dağıtım (vb.) bildirim­leri ile fiziksel niteleme, dizi ve ek giriş alanları karşılaştırılmıştır. Bulgular, incelenen erişim uçlarında belirli oranlarda tutarsızlıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Bütün kütüphanelerdeki en yüksek oranda uyumsuzluk başlık ve sorumluluk bildirimi alanlarındadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2006-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Atılgan, D., & Bayram, Özlem. (2006). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi. Bilgi Dünyası, 7(1), 63-76. https://doi.org/10.15612/BD.2006.398

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler