Viyana İlkokullarında Okuyan Türk Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2000.422

Anahtar Kelimeler:

Okuma alışkanlığı, Kütüphane kullanma alışkanlğı, Çok kültürlü toplum

Özet

Bu çalışma, Viyana ilkokullarında okuyan Türk öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarını sunmaktadır. Araştırma verileri Viyana'daki 7 ilkokulun dördüncü sınıfında bulunan 108 Türk öğrenci, 94 öğrenci velisi, 17 sınıf öğretmeni, 7 Türkçe dersi öğretmeni, 7 okul müdürü, 12 halk kütüphanecisi ve 1 okul kütüphanecisine uygulanan anketler ile elde edilmiştir. Ayrıca, aynı kişilerle resmi ve resmi olmayan görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığına yeterince sahip olmadıkları anlaşılmıştır. Bu alışkanlıkları kazanmada önemli role sahip aile ve öğretmenler öğrencilerle yeterince ilgilenmemektedirler. Okullarda ciddi bir kütüphane sorunu bulunmaktadır. Öğrenciler Türkçe okuma materyali bulmakta güçlükler yaşamaktadırlar. Okul ve sınıf kitaplıkları çoğunlukla yeterli ve işlevsel değildir. Yoğun biçimde televizyon izleme okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarına ilişkin sorunlarının çözümü için aile ve öğretmenler bu konuda eğitilmeli; okul kütüphaneleri nitelikli Türkçe materyal ile işlevsel duruma getirilmeli: okullardaki Türkçe ders saatleri artırılmalı ve bu derslerin içerikleri gözden geçirilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2000-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, B. (2000). Viyana İlkokullarında Okuyan Türk Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 1(2), 280-306. https://doi.org/10.15612/BD.2000.422

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

<< < 1 2 3 4 > >>